Tijdlijn, stilstaan bij wat belangrijk is

Tijdlijn is een dagprogramma waarbij wordt stil gestaan bij belangrijke momenten in je leven en gewerkt wordt aan een ritueel om deze momenten een plaats te geven die passend is. Het kan zijn dat er iets moet worden verwerkt of herdacht. Maar het kan ook zijn dat er iets gevierd moet worden of luister worden bijgezet.

Soms is een thema helder en behoeft markering, soms is er een dilemma dat eerst aandacht nodig heeft. Gedurende de dag werken we eraan om dilemma’s te verhelderen en nieuwe perspectieven te creëren.

voor meer info, zie Tijdlijn juni 2020

De Kunst van het Ouder Worden, het weekprogramma

De geplande weken hebben wij vanwege de Coronacrisis moeten laten vervallen. We proberen in ieder geval in de zomer een dagprogramma in Nederland in de lucht te krijgen. Nader bericht volgt!

voor een indruk van de inhoud, zie programma.