"Er ligt een periode voor me die onduidelijk is, begrensd in tijd en mogelijkheden. Opnieuw moeten er keuzes gemaakt worden, moet duiding worden gegeven. Hoe doe ik dat, hoe ga ik goed om met deze beperkte tijd? En wat zijn ingrediënten voor ‘succesvol’ ouder worden?"

Zestig

 

De dag dat ik zestig werd kregen vanzelfsprekendheden zoals werk, inkomen en gezondheid nieuwe dimensies. Ik ben begonnen met een onderzoek onder generatiegenoten naar elementen die helpen bij goed ouder worden. Daaruit komt naar voren dat omstandigheden en thema’s voor iedereen verschillend liggen; de één heeft nog zaken te verwerken uit het verleden, of probeert duiding te geven aan het verleden, de ander wil alleen nog maar genieten, de volgende maakt zich zorgen over gezondheid of pensioen en weer een ander heeft moeite om op de valreep niet burn out te raken. Sluimerende vragen en pijnpunten lijken scherper te worden, keuzes moeten worden gemaakt, of acceptatie worden gevonden. Het gaat om levensbeschouwing, zingeving, filosofie, verwerking en levenskunst. 

Voor en met deze leeftijdsgroep (generatiegenoten) wil ik een programma maken: De Kunst van het Ouder Worden (DKVHOW).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DKVHOW

 

 Aangezien alle levens en levensvragen verschillen zal het voor de deelnemers maatwerk moeten zijn. Binnen het raamwerk van DKVHOW gaat ieder met zijn eigen thema’s aan de slag en werkt aan een eigen ontwerp voor de volgende levensfase. In het programma spelen kunst en rituelen een belangrijke rol. Kunst en rituelen helpen markeren, de aandacht vestigen, een focus maken, vergroten, verfraaien, uitbeelden, verbeelden, verwerken en verinnerlijken. Kunst en rituelen zijn natuurlijke bondgenoten.Er zijn maximaal 12 deelnemers. Het is heel goed denkbaar en zelfs wenselijk dat deelnemers na afloop contact houden en met enige regelmaat elkaar ontmoeten en elkaar monitoren in de tocht van goed ouder worden.

Aan het eind van het programma heeft de deelnemer niet alle antwoorden, maar wel een ontwerp, een koers, grond onder de voeten, een plan voor vervolg stappen. Zodat de deelnemer in navolging van de Duitse filosofe kan zeggen:

“Nach den guten Zeiten kommen jetz die besten und interessantesten Zeiten. Das Leben wird wunderbar und leicht”.

 

 

 

 

 

 

 

In verband met Corona hebben wij de geplande weken moeten laten vervallen, Wij hopen snel de draad weer te kunnen oppakken!

Neem voor meer inlichtingen vooral contact op!