Rituelen helpen ervaringen te creëren waardoor verwerking en closure mogelijk worden, processen worden versterkt, verbondenheid en samenhang worden gegenereerd en voelbaar gemaakt en solidariteit wordt bevorderd.


Aanleiding

In het intermenselijk contact lijkt het te gaan om Facebook vrienden, aantallen likes, de juiste poses op Instagram, beelden van weer een perfecte vakantie op Pinterest. Elkaar ontmoeten in het hier en nu wordt vermeden, omgangsvormen verruwen, elkaar waarnemen en kunnen horen wordt zeldzaam.

Tegelijk is er behoefte aan sociale samenhang, een zorgzame samenleving, een buurt waarin men ‘omziet naar elkaar’, en solidariteit tussen generaties. En er is behoefte aan nieuwe uitingsvormen om momenten betekenis te geven en kracht bij te zetten, er is behoefte aan nieuwe en passende rituelen.

Calamiteiten kunnen aanleiding geven tot nieuwe nationale vormen van gedenken, soms spontaan, zoals met de Stint in Oss en soms zorgvuldig geregisseerd zoals met de aankomst van de slachtoffers van de MH17.
Oude tradities en rituelen krijgen nieuwe vormen, denk aan The Passion, Allerzielen, en pelgrimstochten. En er ontstaan geheel nieuwe vormen en rituelen, zoals festivals en buurtpicknicks.

RIT 

 In het Rituelen Interventie Team is een mulitidisciplinair team van celebranten, kunstenaars, ambachtslieden, rituelen makers en creatieve geesten dat helpt om maatwerk passende rituelen te ontwerpen. 


Ideeën kunnen ontstaan in eigen kring en bottom up worden uitgevoerd, of rituelen worden ontworpen naar aanleiding van een vraag van een opdrachtgever, bijvoorbeeld een gemeente, een instelling of maatschappelijke groepering.

de werkwijze is als volgt:

Er is een intake met een of twee vertegenwoordigers van het RIT team om de vraag helder te krijgen.

De vraag wordt vervolgens ingebracht tijdens een ontwerp bijeenkomst van het team. Daarbij worden relevante betrokkenen uitgenodigd.

Afhankelijk van de uitkomst en wensen kan de inbrenger zelf verder of werkt het RIT team mee aan de verdere ontwikkeling en uitvoering van het ritueel.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Voor inlichtingen over RIT, neem contact op!