Wij bieden graag ondersteuning bij het ontwerpen van een persoonlijk ritueel, het kan gaan over verlies en rouw, over scheiden en loslaten en over vieren en luister bijzetten, zoals de voorbeelden laten zien.

Rituelen helpen bij markeren en verwerken van belangrijke levensmomenten. We kijken met jou wat nodig en wenselijk is en helpen een eigen passend ritueel te ontwerpen en indien gewenst helpen wij bij de uitvoering ervan.

 

maak kennis met rituelen via het programma Tijdlijn

 

Tijdlijn is een dagprogramma waarbij wordt stil gestaan bij belangrijke momenten in je leven en gewerkt wordt aan een ritueel om deze momenten een plaats te geven die passend is. Het kan zijn dat er iets moet worden verwerkt of herdacht. Maar het kan ook zijn dat er iets gevierd moet worden of luister worden bijgezet.

 

Soms is een thema helder en behoeft markering, soms is er een dilemma dat eerst aandacht nodig heeft. Gedurende de dag werken we eraan om dilemma’s te verhelderen en nieuwe perspectieven te creëren. voor meer informatie zie: Tijdlijn 2021

 

 

 

Neem voor inlichtingen of een oriënterend gesprek vooral contact met ons op!