Over Rob Tjalling Bakker

Geboren in 1955. Ik ben opgeleid als Klinisch Psycholoog en Communicatie-wetenschapper. Later volgden opleidingen tot Mediator en Supervisor en recentelijk tot Celebrant aan de Universiteit voor Humanistiek.

Ik ben vooral werkzaam geweest als (interim) manager in het sociale domein. Ik begeleid veel organisaties in rollen als projectleider, procesbegeleider en interim-directeur. Het betreft scholen, welzijnsinstellingen, jeugdzorg- en gezondheidszorginstellingen. En het gaat vaak om gemeenten en andere overheden als opdrachtgever.

Deze wereld kent haar eigen jargon, het gaat over kantelen, decentraliseren, transities, kerntaken, optuigen van samenwerkingsverbanden, saneren, efficiëntie verhogen ect.

Als relatieve buitenstaander en passant valt op dat veel ‘trajecten’ alleen de oppervlakte raken, of na enige tijd verzanden, of plaats moeten maken voor weer de volgende ‘vernieuwing’. En dat er in al die trajecten weinig aandacht en ruimte is voor de mensen die het uiteindelijk moeten doen.

Dat is voor mij de aanleiding om in ieder geval zelf uit het stramien te stappen en te zoeken naar wat wèl blijvende impact kan geven, wat wèl helpt om belangrijke momenten in organisaties en in het persoonlijke leven te markeren. De Celebrantenopleiding van de Universiteit voor Humanistiek past hierin precies!

De opleiding houdt zich bezig met rituelen. En dat is voor mij de missing link. Rituelen gaan over aandacht, momenten vieren, respect, de tijd nemen, luisteren en vormen vinden om emoties een plaats te geven. Het geeft mij handvatten in het werken in en met organisaties door andere vragen te stellen: wat is nu eigenlijk echt belangrijk, waar wil je staan over 10 jaar, hoe betrek je mensen in de organisatie en uit je waardering voor menselijk kapitaal.

En ook handvatten voor ‘transities’ in het persoonlijke leven, zoals geboorte, samenleven, scheiden, verlies, rouw, en ouder worden. Ook voor deze momenten kunnen rituelen een belangrijke bijdrage leveren in markeren en verwerken. Ook hier gaat het om respect en aandacht en zorgvuldig kijken wat nodig is.

Vandaar nu in mijn leven alle ruimte voor nieuwe rituelen!

 

Over Renate Schmitz 

Geboren in 1959 in Keulen, sinds 2003 wonend in Amsterdam.

Opgeleid aan de Vrije Universiteit van Berlijn in Erziehungswissenschaften en Germanistik (bijvak Nederlands). Ik was en ben werkzaam in verschillende rollen en functies ter ondersteuning van persoonlijke ontwikkeling. Mijn hele professionele leven draait om transformatie. Ik wil begrijpen hoe verandering, vorming en groei werken. In organisaties, familiesystemen en de individuele mens.

Deze interesse was ook leidend bij de keuze van vervolgopleidingen. Zo heb ik mij therapeutische technieken eigen gemaakt, mij verdiept in opstellingen en voice dialogue en heb op veel meditatiekussens plaatsgenomen. En ook tijdens coaching sessies met mijn cliënten leer ik veel.

Ik probeer inzicht te krijgen in hoe de ander de wereld ziet en ik gebruik mijn intuïtie om een eigen beeld te ontwikkelen zodat we dat kunnen delen.

Ik zet al mijn middelen en technieken in om een brug te bouwen, maar de transitie, het veranderen gebeurt bij de ander. Ik vind dit een fascinerend proces en rituelen kunnen hier ook ruimte bieden en ingezette veranderingen ondersteunen of bevestigen. Er zijn vele vormen van rituelen, en ik help graag vormen te vinden die bij jou passen.