Het Rituelen Interventieteam

Het Rituelen Interventieteam, RIT, is een multidisciplinair team van celebranten, rituelenmakers, kunstenaars, en ambachtslieden dat maatwerk rituelen en projecten ontwerpt en uitvoert rond sociale en maatschappelijke thema’s.